måndag, december 26, 2016

Copyswede vinner striden mot Samsung


Upphovsrättsorganisationen Copyswede har länge kämpat för att både datorer och surfplattor ska vara avgiftsbelagda med piratkopieringsavgifter.
Tidigare i veckan slog Svea Hovrätt igenom att lagen ska gälla. Avgiften bygger på en gammal lag om kassettbandsskatt som var tänkt för att kompensera upphovsrättsinnehavare för inkomstförluster som uppstår då ens vänner och familjemedlemmar enkelt kunde kopiera innehåll i kassettbanden.

Många tillverkare, bland annat Apple och Samsung, ställer sig emot denna avgift då det anses vara förlegat och att lagarna måste ses om för att kunna anpassa dagens teknologi. Huvudargumentet ses vara att allt mer media streamas via tjänster som Netflix eller Spotify, framför att lagra median lokalt på enheten i fråga.

"Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att det inte finns någon anledning att göra någon skillnad mellan iPhones och de datorer respektive surfplattor som tvisten rört. Den språkliga utformningen av lagtexten ger dessutom utrymme för en tolkning som tar hänsyn till teknikutvecklingen." Svea hovrätt

Hovrättens dom kommer inte att kunna överklagas. Man vet dock inte hur stor avgiften blir än eller för den delen när den nya avgiften ska träda i kraft.

Källa: NordicHardware, Svea hovrätt