måndag, juli 25, 2016

Typ Pride

Idag startar Stockholm Pride, och när det kommer till teknik på festivalen har vi inget att rapportera därifrån, annat än att Typ Androids egna ortograf kommer köra Pridebussen. I denna buss finns en NME (Nobina Mobile Extension)-plattform som mäter bland annat hur grönt bussen kör, vars operativsystem är Android.

Vi i redaktionen på Typ Android anser att alla ska få vara sig själv och älska vem man vill oavsett kön eller sexuell läggning. Det är helt enkelt en mänsklig rättighet som man måste stå upp för, och det gör vår redaktion.

Hela veckan kommer vi att flagga stolt med prideflaggan i vår logotyp, med förhoppning om att stötta de som identifierar sig som något ur HBTQ eller de som rent allmänt känner att de behöver stöd i sin sexuella läggning, utan att för den sakens skull vilja bli insorterad i ett fack. Alla som behöver stöd, framför allt i att välja rätt tekniska prylar, är alltid välkomna till oss.

I och med att vår redaktion består av folk med olika nivåer av kunskap och intresse kring teknik, så tror vi oss veta att det finns något för alla här.

Vilken teknisk pryl vill du se i prideparaden?
Lämna gärna en kommentar.