söndag, juli 24, 2016

SVT blir bötfällda för att ha visat reklam för Facebook


Under vintern ska SVT Nyheter Stockholm sänt ett inslag om det "stora utbud" SVT:s tittare kunde ta del av på sociala medier med bland annat Facebook och Twitter. Granskningsnämnden för radio och TV dömer därför Sveriges Television till böter då de anser att det statliga tv-bolaget har ägnat sig åt "otillbörligt gynnande av kommersiella intressen".

Anledning till detta är då SVT är ett public servicebolag ägt av staten, som inte ska visa reklam eller göra någon form av produktplacering i sina program. Talespersoner på SVT menar dock att det inte var reklam då det varken har sänts mot "betalning eller liknande ersättning".

Granskningsnämnden kommer att dra SVT inför förvaltningsrätten, varpå SVT får betala en bötessumma på 25 000 svenska kronor.

Källa: Dagens Media