lördag, juli 30, 2016

Iran totalförbjuder iPhones


Nu kräver regeringen i Iran att teknikföretaget Apple ska registrera sig i landet, annars kommer ett totalförbud på iPhones att införas.

Läs också: Såhär bra blir iPhone 7

The Japan Times menar att över en miljon iranier använder sig av en iPhone, som blivit insmugglade i landet. Irans högsta chef inom anti-smugglingsdepartementet säger att förbudet kommer att börja gälla inom de kommande dagarna om Apple inte är snabba nog att utse en representant i Iran. Apple, som inte har kommenterat detta, har inga lagliga hinder från att öppna en officiell butik i Iran.

Projektet, som även går ut på att förbjuda insmugglade mobiltelefoner, innebär att man ska registrera varje enskild telefon i landets telekommunikationsdatabas. Blir en telefon inte registrerad kommer den inte att kunna användas, vilket per automatik innefattar alla iPhones i Iran.

Detta av regeringen beslutade projekt har kritiserats hårt, då det har väckt allvarliga frågor kring integriteten i Irans telenät.

Källa: The Japan Times